"Människans samhällen" förklarar hur samhällen fungerar


Sätt igång och studera
Tillbaka till ahajas hemsida

     

Boken skapar en byggnadsställning för att förstå samhället.


Huvudkapitel 1:
      Människan skapar samhällen för att kunna leva tillsammans. Det finns åtta viktiga problemställningar som varje samhälle brottas med. Dessa ska vi gå igenom i den här boken.


Huvudkapitel 2:
     Samhällena ser olika ut beroende på hur man löser dessa problem. Antal lösningar är förmodligen lika många som antalet samhällen.


Huvudkapitel 3:
      Det finns maktkamper inom varje samhälle eftersom olika grupper vill lösa dessa problemställningar på "sitt" sätt och förhindra andras lösningar.
     

DU är med och bestämmer om vårt samhälle ska vara ett bra samhälle - och du gör det varje dag!

  När du pratar med andra om allt som händer i Sverige och världen påverkar du andra med det du säger.
  När du berättar om någon positiv sak som hänt sprider du tanken att samhället är bra
  Om du berättar om något dåligt du har varit med om kan ditt ord påverka så att samhället kan förbättras.
  Det är faktiskt så att du medverkar till att skapa den allmänna opinionen och det allmänna rättsmedvetandet i landet. Det är detta som bestämmer vad våra makthavare kan göra i politiken, i näringslivet och i vardagslivet.
  Det är alltså inte bara politiker som sysslar med samhällets frågor. Alla påverkar framtiden och politiken.
  Men om du inte vet så noga eller inte ens är intresserad skapar du möjlighet för makthavare att göra precis vad som helst - så som sker i många av världens länder idag.
Denna bok är en open sourceprodukt - här kan du läsa om villkor för användandet Denna bok är ett analysverktyg - här kan du läsa om hur du kan analysera varenda samhällelig företeelse oavsett om du läser om det i en tidning, på internet eller i radio eller TV.      Människan är en gruppvarelse och vi är alla medlemmar i olika grupper. En grupp är familjen, en annan är den egna kommunen eller nationen. Vi är alltså både frihetslängtande individer och gruppmedlemmar med ansvar för att samhället blir bra. För det är väl inte bara andras ansvar? Därför är det viktigt att förstå hur samhället fungerar