Historia är ett oändligt ämne!
Det måste gå att få ordning på händelserna!

Sätt igång och studera
Tillbaka till ahajas hemsida
Eleonoras tid från 1150:
      Högmedeltiden är en av höjdpunkterna i mänsklighetens historia. Vanliga människor hade det relativt bra. Eleonora av Akvitanien kan ses som en centralgestalt och genom hennes liv får vi med hela Europas historia och mer därtill - och, dessutom, långa band före och efter hennes egen levnad.

Karl V:s tid från 1485:
     Europa hade övervunnit digerdöden på 1300-talet men livet var annorlunda på många sätt. Religionen hade fortfarande ett starkt grepp om människan men ur kaoset växte Renässansen fram med ett nytt sätt att tänka och det var kyrkans världsordning som utmanades på alla fronter. Nationalstater uppstod och dessas starka centrala statsmakter reducerade påvens herravälde i Europa. Starka kungamakter slet sig loss men andra kungamakter försvarade påvens kyrka. Karl V var en av dem. Det går att följa Karl V:s liv och på så sätt få en central punkt att utgå ifrån för att studera Europas utveckling under 1500-talets första hälft.

Borgarklassens seger
      Borgarklassens seger vinns etappvis och det är egentligen fritt att inleda den redan på 1700-talets mitt men det är på 1800-talet som det sätter fart, t.ex i Frankrike 1830 och England 1832. Det handlar om framväxten av kapitalismen som ekonomiskt system och de förändringar i samhällsskick och lagstiftning som blir följden av det.Det handlade om att frigöra de ekonomiska krafterna och adelns ekonomiska system, som hade dominerat i minst tusen år gick i graven. Mycket förenklat kan man säga att adeln såg till att det såddes frön i jorden och att det skördades långt mycket mer och skörden hamnade hos adeln. I det kapitalistiska samhället handlar det om att kapitalägare ser till att pengar 'sås' i producerande företag och kan därefter 'skörda' mycket mer pengar. Överskottet går till kapitalägarna som sår ytterligare pengar och skördar ännu mer. Under medeltiden var det frön under vår moderna tid är det pengar.
Varför ska du läsa den här broschyren

    Jo, för det kommer ge dig några historiska tavelkrokar som skapar en stabilitet för dig när du ska försöka orientera dig i alla historiska händelser. När olika händelser ägde rum och i vilken tidsordning det skedde. Det är så lätt att blanda ihop alla händelser. Det vet jag av egen erfarenhet.

    När jag just hade klarat av min grundutbildning i historia på universitetet hände det då och då att en granne och vän till mina föräldrar, stannade upp mig och - med ett leende - frågade med tydlig stämma, så att andra kunde höra. "Nå, magistern, låt oss nu höra: När hände... och så tog han någon historisk händelse. Och jag kunde aldrig svara på hans frågor. Alla mina kunskaper inför universitetets tentor var bortblåsta. Det var ytterst pinsamt.
    I panik beslutade jag mig då för att under ett helt år koncentrera mig på att läsa om ett århundrade och jag valde 1700-talet. Det var mycket medvetet eftersom det var ett århundrade som avskilda två helt olika tidsåldrar. 1600-talet var adelsmän, förtryckt bondebefolkning, religionskrig och mörker. 1800-talet är ju en modern tid, stadsbefolkning, tidningar, folkskola, gatuljus, framtidstro men också fattigdom i fabriker och på stora slagfält. Denna stora omvandling startade på 1700-talet och genom att studera det skapas bilder av tiden före och efter, alltså 300 år på en gång. Det kändes effektivt.
    Så den idén vill jag härmed skänka den som läser denna "broschyr" men jag tar ett större grepp. Genom att välja ut tre epoker så tror jag att det går att få ett samband på åtminstone de senast 1000 åren - från vikingatiden och framåt. Här på sidan finns de tre epokerna som jag har funnit vara de tre historiska tavelkrokar som behövs för att hänga upp alla andra viktiga händelser i en lång rad av mustiga tavlor över Europas historia.