Sårad ängel

På en utbildning jag gick för många år sedan skulle vi skriva något om ett konstverk vi påverkats av. För mig var det lätt att då skriva denna uppsats
Hugo Simberg: ”Sårad ängel”

Ett konstverk är ett möte eller – ibland – ett samtal. Någon gång i en avlägsen tid och på en annan plats har en människa format sina tankar i ett konstverk, en bild, bok, musikstycke eller liknande. Budskapet, vilket innehåll det än har, når den uppmärksamme mottagaren, som tolkar det på sitt individuella sätt. Med tiden omformas budskapet, mottagaren ser med tiden allt mer nyanser och omformar sina egna tankar. Men man kan också märka att även konstnären synes utvecklas. Dolda sidor, som kanske inte heller konstnären sett hos sig själv, träder fram.
Jag är därför ganska bestämd i min personliga uppfattning att ett konstverk, som man har till sitt förfogande under en längre tid, faktiskt utvecklas från möte till samtal.
I ett kortare möte betyder begrepp som sändar- och mottagarkontext mycket. Uppfattningen formas av faktorer, som ligger utanför konstverkets inre kontext. Det ingår i ett första intryck att man vet att det är Picasso som är ett konstverks skapare och inte en konstnär från grannkommunen. Även betraktarens tillfälliga humör eller livssituation har betydelse. Men allteftersom tiden går försvinner betydelsen av kringfaktorer och innehållet i samtalet blir viktigast.

Jag har i mitt hem en bild som betyder mycket för mig. Jag såg den för första gången när den publicerades i Dagens Nyheters söndagsbilaga i slutet på 80-talet. Originalmålningen finns på ett museum i Helsingfors. Tavlans innehåll har varit den enda faktor av betydelse för mig eftersom jag inte vet särskilt mycket om konstnären eller konstverket som sådant. Jag har inför detta arbete tittat efter kända tolkningar men inte hittat något speciellt. Den kändaste tolkningen (att tavlan skapats i samband med en svår sjukdom) har visat sig vara felaktig.
Jag är egentligen tveksam till att försöka tolka denna bild på en generell och kulturell nivå eftersom ett möte eller samtal alltid är privat men det finns naturligtvis en privat vinst i att försöka ta till sig andras synsätt och försöka utveckla mötet till ett alltmer givande samtal.
Detta har jag ännu inte tagit mig tid till.
Hugo Simberg heter konstnären av tavlan ”Sårad ängel”. Det första som fångade mig var naturligtvis den sorgsna kombinationen av verklighet och dröm. Det är svårt att tänka sig större kontraster, en karg finsk verklighet och en himmelsk ängel som upptäckts sårad och nu bärs hem.
Utöver ledmotivet är tavlan synbarligen naken på symbolik. Pojkarna lever i en värld som inte är särskild rik, de ärvda kläderna antyder detta. Deras enda egendom är en dröm om frigörelse från den jordbundna fattigdomen och denna dröm har gått i kras, ängeln har störtat.
Jag har hört att det är nyttigt för barn att ha ett sällskapsdjur. Det är bra att tidigt upptäcka att livet kommer och går, att sorgen efter ett älskat djurs död kan bearbetas. Kanske är det så att alla livets händelser kan förberedas på liknande sätt, att det går att öva. Ett samtal med en konstnär utifrån hans verk kan träna förmågan att övervinna de verkliga problem som kan komma att dyka upp i framtiden. I så fall har jag funnit en kraft inför det sociala livets svårigheter i denna tavla.
I vår kultur har det, via affärslivet, filmmedia och sporten, skapats en inställning om att det finns vinnare och ”losers”. I denna värld blir attityderna till varandra hela tiden hårdare, grymmare, mer och mer tidspressat. Ändå vet ju var och en, som reflekterat över livets olika kast, att livet är en ständig växling mellan framgång, motgång och lugn.
I Hugo Simbergs bild ser jag att de båda pojkarna bearbetat sitt nederlag på olika sätt. Den främre pojken har målmedvetet accepterat vad som hänt medan den andre ser sig om och är orolig över att deras belägenhet ska bli upptäckt.
Men jag ser – och detta är min tröst – att ängeln lever, hon har bara en enkel blessyr. Kraften finns kvar längst inne och de kommer tillsammans ständigt göra nya försök. Någon gång kommer de lyckas! Lyckas att spränga deras kulturs bojor och se sin dröm bli sann, att ängeln flyger, att tanken blir fri, att livet kan vara skönt.
[1995]
Tillbaka till Ahajas hemsida